ODRŽAVANJE I PROVERA SIGURNOSTI AUTOMOBILA

Održavanje i provera sigurnosti automobila

 

Održavanje automobila

Prema priloženom podsetniku možete da utvrdite celokupno stanje vašeg automobila. Proverite svaku navedenu stavku i pribeležite da li je odredjeni deo ispravan ili mu je potrebno servisiranje. U suštini treba da proverite sve što izgleda olabavljeno, istrošeno, naprslo, odnosno ako propušta tečnost ili ne radi. Svaka od ovih stavki ukratko je razjašnjena.

Prema priloženom podsetniku možete da utvrdite celokupno stanje vašeg automobila. Proverite svaku navedenu stavku i pribeležite da li je odredjeni deo ispravan ili mu je potrebno servisiranje. U suštini treba da proverite sve što izgleda olabavljeno, istrošeno, naprslo, odnosno ako propušta tečnost ili ne radi. Svaka od ovih stavki ukratko je razjašnjena.
Pedala kočnice treba da bude čvrsta, a radni hod nekoliko centimetara. Ako je hod pedala suviše velik to može da ukaže na izlizane obloge kočnice ili nedovoljnu količinu ulja u sistemu za kočenje. Labava pedala može da znači nezaptivenost u cilindrima ili prisustvo vazduha u sistemu za kočenje.
Ručna kočnica blokira zadnje točkove i treba da održava automobil na malom nagibu ili da onemogući polazak vozila kada je menjač u prvom stepenu prenosa. Kada je kočnica otpuštena, zadnji točkovi treba slobodno da se okreću.
Sirena kao bezbednosno sredstvo treba je česta proveravati.
Brisači treba da rade pri svakoj brzini i treba da čiste stakla ne ostavljajući tragove. Zamenite metlice na brisačima ako su istrulile, popucale ili iskrzane.
Kada se uključi prskalica treba da ispušta mlaz vode na obe strane vetrobrana.
Unutrašnja i spoljašnja ogledala trebalo bi da budu čista i da se slobodno pomeraju. Proverite da li su držačli čvrsti.
Kada se uključi grejač prednjeg stakla, topli vazduh treba da duva u vetrobran. Ako je uključen električni odmagljivač zadnjeg stakla, tada zadnje staklo treba da bude toplo.
Rezervni točak i kompletna dizalica trebalo bi da se drže u prtljažniku. Proverite stanje rezervnog točka i pritisak u njemu. (Napomena: ako vaš rezervni točak nije napumpan, proverite da li imate pumpu). Proverite da li imate sve delove za dizalicu i da li je ispravna. U prtljažniku treba da držite i krstasti nasadni ključ za montiranje točkova.
Nivo tečnosti trebalo bi da se održavaju između oznaka max i min. Nivo motornog ulja treba proveriti tek pošto se motor isključi i sačeka nekoliko minuta da se ulje ponovo vrati u karter motora. Tečnost u automatskom menjaču treba proveriti dok je motor vruć i na praznom hodu. Nivo tečnosti za hlađenje treba proveriti kada je motor isključen i hladan.
Prečistač za vazduh ne bi trebalo da ometa strujanje vazduha. Zapušen ili oštećen prečistač treba odmah zameniti.
Proverite pogonske remene da se nisu olabavili, iskrzali ili pokidali. Pogonski remeni treba da budu dovoljno pritegnuti da se izbegne proklizavanje, ali ne suviše, da izazovu nepredviđeno naprezanje ležajeva korisnika.
Proverite cevovode da li su naprsli ili očvrsli usled duge upotrebe tako što ćete ih stisnuti prstima. Creva pod dodirom ruke treba meka i savitljiva a ne tvrda i kruta. Takođe proverite cevne priključke i obujmice da nisu olabavljene ili da ne propuštaju tečnost za hladenje.
Važi isto što i za cevovode za hladnjak. Takođe proverite da creva ne dodiruju ostale predmete ili cevovode kroz koje protiču drugi fluidi. Oštećena creva treba zameniti.
Proverite ventil za regulaciju benzinskih i uljnih isparenja u sistemu za napajanje motora i cevi tako što ćete izvaditi ventil iz kućišta i staviti palac na to mesto dok motor radi. Trebalo bi da osetite jak vakum. Ventil bi trebalo takođe i da zveči kada se protrese (prethodno isključite motor).
Vakumska creva treba da budu zategnuta, nezamršena, bez pukotina ili pregorelih mesta. Položaj creva može da se proveri prema oznakama ispod poklopca motora.
Poklopac ne sme da ima pukotine ili druge znake varničenja ili habanja. Sa unutrašnje strane treba da bude čist i suv, a priključna mesta treba da su u dobrom stanju.
Priključci treba da budu čvrsto namešteni u poklopcu razvodnika paljenja, a njihove kapice moraju da budu čvrsto priljubljene oko svećica. Na kablovima ne sme da bude vidljivih oštećenja, oguljenih ili pregorelih mesta. Varničenja se najlakše uočavaju posmatranjem kablova svećica dok motor radi po mraku.
Priključci i kablovi treba da budu zategnuti i bez korozije.
Proverite duga i kratka svetla. Pravac svetlosnog snopa može se proveritt tako što ćete autamobil parkirati na oko 10 metara od nekog zida ili vrata garaže i posmatrati pravac pružanja svetlosnog snopa. Oba svetlosna snopa treba da budu na istoj visini.
Proverite da li sva zadnja svetla rade kada su upaljena.
Stop svetla treba da se upale kada se pritisne pedala kocnice.
Proverite leve i desne, prednje i zadnje kada je kontakt ključ uključen.
Treba da se upali kad i prednja svetla što se često previdi.
Treba da se upale kada se ručica menjača stavi u paložaj za kretanje unazad (rikverc).
Proverite pritisak u gumama kada su hladne. Pritisak treba da bude isti u prednjim gumama i isti i u zadnjim gumama.
Pogledajte gazišta i proverite da li su negde neravnomerno istrošena ili iskrzana što može da znači pogrešno centriranje ili oštećenje delova sistema vešanja. Proverite bočne zidove da nemaju izbočine, naprsline ili druga oštećenja.
Proverite ispod automobila da neka tečnost slučajno ne curi. Vlažna mesta ispod zadnjeg dela vozlia mogu da znače da curi benzin iz rezervoara za gorivo ili cevi za dovod goriva. Tamno mrke ili crne mrlje blizu zadnjeg dela vozila mogu da znače da ulje za diferencijal curi iz zadnje osovine na vozilima sa zadnjim pogonom. Žute, mrke ili crne masne mrlje ispod prednjeg dela vozi1a znače da curi ulje iz motora ili da eventualno curi ulje iz menjačke kutije kod vozila sa prednjim pogonom. Crne masne mrlje ispod srednjeg dela vozila sa zadnjim pogonom mogu biti od ulja iz automatskog menjača, a ispod prednjeg dela vozila sa prednjim pogonom znači da curi iz menjačke kutije. Zelene, plave ili bezbojne vlažne mrlje mogu da potiču od tečnosti za hladenje koja curi iz hladnjaka, cevnog priključka, pumpe za vodu ili čepa na bloku motora.
Stanje amortizera/vešanja može se proveriti njihanjem. Zaljuljajte svaki ugao vozila nekoliko puta, a zatim ga pustite. Ispravan amortizer/vešanje bi trebalo da zaustavi njihanje posle jednog ili dva odskoka. Propuštanje ulja prilikom njihanja amortizera znači da je zamenjeni deo ispravan; neznatno curenje je normalno za neke sisteme vešanja. Treba proveriti oslonce da nisu pohabani.
Spone ne bi trebalo da budu primetno labave. Ako prilikom pomeranja upravljača ili pneumatika zglob počne da se klima, sponu treba zameniti. Kod upravljačkog mehanizma sa zupčastom letvom, unutrašnje spone zastićene su gumenom oblogom. Obloge se moraju zameniti ako su napukle ili pocepane da bi se zaštitio upravljački prenosnik od prljavštine i vlage. Možete proveriti da li su naglavci unutrašnjih spona olabavljeni tako što ćete pritisnuti obloge dok neko drugi pomera upravljač ili pneumatik. Kao što smo rekli ne sme da se oseti da su olabavljeni. Napomena: ako osetite tečnost u oblogama, to znači da servo upravljački sistem propušta i da upravljački prenosnik treba uskoro zameniti.
Proverite olabavljenost tako što ćete prednje točkove podići od zemlje i rasteretiti kuglaste zglobove. Veliki odvijač ili šipka mogu se koristiti za proveru vertikalnog zazora. Neki kuglasti zglobovi imaju pokazivač habanja koji je deo mazalice. lzlizan rub pokazuje da je i zglob izlizan.
Proverite da li se nešto olabavilo tako što ćete pomerati upravljač napred-nazad.
Gumena creva kočnica ne smeju da propuštaju i moraju da budu u dobrom stanju. Zamenite creva za koja utvrdite da propuštaju ili da su naprsla ili oštećena. Isto tako treba zameniti čelične cevi kočnica koje propuštaju ili su oštećene.
Izduvni sistem mora da bude čvrst i ne sme da ispusta izduvne gasove. Proverite da nema zardjalih delova cevi, labavih nosača ili naprslina.
Kablovi ne smeju da budu iskrzani niti da dodiruju oštre predmete na donjem delu vozila.
Obloge homokinetičkih zglobova moraju biti ispravne i čvrste da bi štitile zglob. Ako se čuje škljocanje tokom okretanja znači da homokinetički zglob nije ispravan. Kardanski zglobovi na vozilima sa zadnjim pogonom ne smeju da se primetno slobodno pomeraju. Zvečanje kada ubacujete u brzinu može da označava neispravan kardanski zglob.
Ulje u diferencijalu treba uvek da bude naliveno do ivice otvora. Za podmazivanje koristite samo preporučeno ulje. Za većinu vozila sa zadnjim pogonom, to bi trebalo da bude ulje SAE 90. Za vozila opremljena diferencijalom sa uredjajem za blokiranje, potrebno je ulje sa specijalnim aditivima. Kod nekih vozila sa prednjim pogonom diferencijal se podmazuje istim uljem kao i menjač.