Pomoć na putu - MOTOO AutoSOS

Za Vaš bezbedan put!

Da li ste ikad imali tehničke probleme tokom vožnje?

Da li ste se pitali postoji li neko ko može pomoći?

AutoSOS asistencija Vam pomaže odmah !

Nabavite na vreme MOTOO AutoSOS vaučer putne asistencije za svoje vozilo i time obezbedite neophodnu pomoć na putu u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode.

 Vaučere pomoći na putu možete nabaviti već danas u servisima MOTOO mreže širom Srbije:

Ovom uslugom servisi MOTOO mreže Vam pružaju mogućnost putne asistencije u slučajevima kvara na vozilu, saobraćajnih nezgoda, nesreća i situacija nastalih sopstvenim delima. Ovu uslugu realizujemo kako u Srbiji, tako i u svim zemljama Evrope uz podršku našeg partnera – renomirane međunarodne agencije Europ Assistance

(www.europ-assistance.rs)

vaucher

VAUČER GARANCIJE MOBILNOSTI MOTOO AUTOSOS SRBIJA

Vrednost: 790 dinara

Rok važenja: Godinu dana

 •   Besplatna vuča u slučaju kvara ili nesrećnog slučaja (do 100 km u oba pravca)
 •   Popravka vozila na licu mesta – 2 puta (do 70 km u oba pravca i do 1h rada – struja na vozilu, probušena guma, nestanak goriva i sl.)
 •   Pravni savet, tehnički saveti, opšte informacije
 •   Dolazak u roku od 1h od poziva
 •   Informacije o putnim pravcima
 •   Gotovinska pozajmica za popravku, vuču ili prevoz članova porodice, do 1.000 EUR uz depozit
 •   Popust za vuču izvan limita pokrivenosti
 •   Rent-a-car popust

Vaučer garancije mobilnosti MOTOO AutoSOS Evropa

Vrednost: 1.990 dinara

Rok važenja: Godinu dana

Pokriće u Srbiji:

 •   Besplatna vuča u slučaju mehaničkog kvara ili nesrećnog slučaja (do 200 km u oba pravca)
 •   Popravka vozila na licu mesta – 2 puta (do 100 km u oba pravca i do 1h rada: struja na vozilu, probušena guma, nestanak goriva i sl.)
 •   Pravni savet, tehnički saveti, opšte informacije
 •   Dolazak u roku od 1h od poziva
 •   Informacije o putnim pravcima
 •   Gotovinska pozajmica za popravku, vuču ili prevoz članova porodice, do 1.000 EUR uz depozit
 •   Popust za vuču izvan limita pokrivenosti
 •   Rent-a-car popust
 •   Besplatno čuvanje vozila u slučaju saobraćajne nezgode do 3 dana
 •   Besplatan nastavak putovanja ili povratka do kuće u slučaju saobraćajne nezgode
 •   Besplatna usluga organizacije prenoćišta
 •   Zamensko vozilo u slučaju saobraćajne nezgode do 2 dana

Garancija-mobilnosti

 

Pokriće u Inostranstvu:

 •   Besplatan prevoz vozila u slučaju saobraćajne nezgode do prebivališta korisnika
 •   U slučaju kvara, popravka (do 1h rada) ili vuča do najbližeg servisa
 •   Dolazak u roku od 1h od poziva
 •   Informacije o putnim pravcimna
 •   Gotovinska pozajmnica za popravku, vuču ili prevoz članova porodice, do 1.000 EUR uz depozit
 •   Pgavni savet, tehnički saveti, opšte informacije
 •   Besplatno čuvanje vozila u slučaju saobraćajne nezgode do 3 dana
 •   Besplatan nastavak putovanja ili povratka do kuće u slučaju saobraćajne nezgode
 •   Besplatna usluga organizacije prenoćista
 •   Zamensko vozilo u slučaju saobraćajne nezgode do 2 dana
 •   Zdravstvena asistencija – doktor na telefonu, medicinski saveti i upućivanje na lekara