MOGUĆI KVAROVI U RADU MOTORA

Mogući kvarovi u radu motora

Motor se gasi

Ako se motor gasi na slobodnom hodu, moguci uzroci su: zapušena dizna za prazan hod, nepravilno podešena smeša za rad motora na praznom hodu, ulaz vazduha na spoju karburatora i odstojnika na usisnom sistemu, loš kontakt na spojevima elektricnih instalacija za paljenje smeše ili vlaga na provodnicima elektricne instalacije, prljave ili zamašcene svecice ili preveliki zazor na elektrodama svecica.

Motor isprekidano radi

Ako motor isprekidano radi pri vecem broju obrtaja, moguci uzroci su: zapušena glavna dizna za dovod goriva u karburatoru, loš kontakt na spojevima elektricnih instalacija za paljenje smeše goriva, neispravan indukcioni kalem-bobina ili kondenzator, neispravna, prljava ili zamašcena svecica ili prevelik zazor na elektrodama, neispravna membrana pumpe za gorivo.

Motor se pregrejava

Moguci uzroci su: olabavljen ili pokidan kaiš koji pokrece ventilator, neispravan termoprekidac, neispravan elektromotor ventilatora, zaprljan ili zamašcen hladnjak, gubitak tecnosti u sistemu za hladjenje, neispravan termostat, nedovoljna kolicina ulja u motoru, nepodešeno ranije paljenje – predpaljenje.

Motor troši više goriva

Najcešci uzroci povecane potrošnje goriva su: prljav ulozak precistaca za vazduh, gorivo na spojevima curi, zaprljana, istrošena platinska dugmad ili nepravilno podešen zazor platinskih dugmadi, zaprljane ili neispravne svecice, nepodešen karburator, spojnica proklizava.

Višak potrošnje goriva odredjuje se u odnosu na fabricki deklarisane vrednosti za svaki automobil posebno. Ako automobil troši više goriva od propisanog, treba proveriti uložak precistaca za vazduh. Ako je prljav, zavisno od toga da li je papirni ili metalni, treba ga zameniti ili produvati pumpom ili kompresorom, odnosno ako je precistac metalni oprati ga cetkicom u benzinu. Papirni uložak precistaca za vazduh menja se na svakih 10.000 predjnih kilometara.

Motor troši više ulja

Najcešce motor više ulja troši u sledecim slucajevima: kad ulje curi i kadasu istrošeni klipni prstenovi – karike. Uzrok gubitka ulja su dotrajali ili loše pritegnuti odstojnici (dihtunzi) izmedju bloka i glave motora, poklopca ventila, kartera i bloka motora, kao i zavrtnja za ispuštanje ulja iz kartera motora. Ukoliko se ustanovi da na ovim mestima ulje vlaži, nije zabrinjavajuce, ali ako curi, potrebno je dotegnuti elemente izmedju kojih ulje curi.

Ukoliko ulje curi na cepu za ispuštanje ulja, treba da se pokuša da se cep prilikom menjanja ulja (pre nego što se zavrne) namaže tovatnom mašću.